213 036 72 39
Μικράς Ασίας 5, Πλατεία Βούλας

Η μάμα Ρόζα συντονίζει τη μαγειρική μας!