213 036 72 39
Μικράς Ασίας 5, Πλατεία Βούλας

Οι μαθητές που είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά σε σχέση με την τάξη τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να σπουδάσουν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Έρευνα υποδεικνύει ότι η ακαδημαϊκή αυτοπεποίθηση είναι πιθανότατα ο λόγος

Έφηβοι οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά σε σχέση με την τάξη στην οποία φοιτούν, φαίνεται να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους ικανότητες και έχουν περισσότερες πιθανότητες να γραφτούν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με τους νεώτερους συμμαθητές τους, σύμφωνα με έρευνα της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας. Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα για πάνω από 10.000 Αυστραλούς μαθητές που παρακολουθούνταν για πάνω από μια δεκαετία και ανακάλυψε ότι η σχετική ηλικία μαθητών με την τάξη τους έχει σημαντικές επιδράσεις. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τα σχολεία, οι δάσκαλοι και οι γονείς θα πρέπει να το λάβουν υπ΄όψιν τους, ιδιαίτερα όταν επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με την ηλικία έναρξης των μαθητών, ανέφερε ο Φίλιπ Πάρκερ PhD, καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας. «Το να είσαι νεαρός σε σχέση με την τάξη σου όντως οδηγεί σε χαμηλότερη ακαδημαϊκή αυτοπεποίθηση, ιδιαίτερα στον τομέα των μαθηματικών, ακόμα και στην πραγματική απόδοση των μαθητών σε αυτά τα θέματα» ανέφερε ο Πάρκερ. «Επιπλέον, το να είσαι νεαρός για την τάξη σου φαίνεται να μειώνει ελαφρά τις πιθανότητες ενός μαθητή για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και ο πιο πιθανός λόγος για αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο της ακαδημαϊκής αυτοπεποίθησης». Τα ευρήματα της μελέτης ήταν μέτρια σε μέγεθος, με 58% των μαθητών, οι οποίοι ήταν περίπου ένα χρόνο μεγαλύτεροι για την τάξη τους να εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο, σε σύγκριση με το 52% των μαθητών που ήταν περίπου ένα χρόνο μικρότεροι σε σχέση με την τάξη τους.


Στην Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, πολλοί γονείς εγγράφουν τα παιδιά στο σχολείο πιο αργά σε σχέση με την ηλικία τους με σκοπό να επιτύχουν καλύτερη ακαδημαϊκή και αθλητική επίδοση στο μέλλον. Η απόφαση αυτή είναι κατανοητή, αλλά αναπόφευκτα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους υπόλοιπους μαθητές. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς των μαθητών που είναι νεώτεροι για την τάξη τους καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν μέτρια σε μέγεθος, άλλα τα σχολικά συστήματα και οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ισάξιο επίπεδο για όλους τους μαθητές.
«Είναι κρίσιμο για τα σχολεία να έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική σχετικά με την ηλικία έναρξης» αναφέρει ο Πάρκερ. «Ενώ μπορεί να υπάρχει χαρά ή ντροπή για τους μαθητές που είτε χάνουν είτε κερδίζουν μια χρονιά, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να λάβουν υπ’ όψιν τους τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι αποφάσεις στους υπόλοιπους μαθητές στις τάξεις τους».

Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Journal of Educational Psychology) τον Μάρτιου του 2018
Μετάφραση από την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία
Αμαλία Λουίζου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.