213 036 72 39
Μικράς Ασίας 5, Πλατεία Βούλας

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης-κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, ανεξαρτήτως αιτίας. Σκοπός της είναι να αναπτυχθεί η επικοινωνιακή ικανότητα, η καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και η παραγωγή λόγου στα άτομα αυτά.

Λέγοντας διαταραχές λόγου και ομιλίας εννοούμε τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην επικοινωνία και που οφείλονται σε:

– Αρθρωτικές/Φωνολογικές ΔιαταραχέςChild_by_shutmymouth
– Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομα κ.ά.)
– Αισθητηριακές Διαταραχές (Βαρηκοΐα, Κώφωση)
– Σχιστίες (Ρινολαλία)
– Διαταραχές Ρυθμού (Τραυλισμός, Ταχυλαλία, Βραδυλαλία)
– Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσαριθμησία κ.ά.)

Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε παιδιού. Απαιτείται άμεση συνεργασία της οικογένειας του παιδιού με τη θεραπευτική ομάδα του Κέντρου, καθώς θα σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες με κατανόηση, ενδιαφέρον και σωστούς χειρισμούς.


 

Μπαντανά Μαρίκα, Λογοθεραπεύτρια